Mma mma

Post by David
2021-05-12
Mma mma image
214      124   
0    0      

Frank Edwards

Listen to Audio

Please share
Frank Ugochukwu Edwards is a Nigerian Contemporary Gospel singer and songwriter.
Mma Mma
Mma Mma
Mma Mma
Mma Mma
Mma Mma
Mma Mma
Mma Mma
Mma Mma(Mma Mma ee)
Mma Mma
Mma Mma (Oh)
Mma Mma
Mma Mma (Great and mighty God)
Mma Mma
Mma Mma (Oh Oh)
Mma Mma
Mma Mma

Lord You reign
Forever You're the same
Agama turu gi mma mma
You lifted me, gave me a song
Agama turu gi mma mma
Mma Mma ee
Okorobia di mma
Mma Mma ee
Chi onye'm ji e mo'onu
Mma Mma ee
Nara ekele, nara otuto
Nsonso gi bu chi'mo
Anyi n'aturu gi mma mma

Mma Mma (Idi agbanwe agbanwe)
Mma Mma
Mma Mma (Chukwu nw'ike ee)
Mma Mma
Mma Mma (Nara ekele ee)
Mma Mma
Mma Mma (Chukwu nw'ike ee)
Mma Mma
Mma Mma (Idi agbanwe agbanwe)
Mma Mma
Mma Mma (Chukwu nw'ike ee)
Mma Mma
Mma Mma (Nara ekele ee)
Mma Mma
Mma Mma (Chukwu nw'ike ee)
Mma Mma

Onye d'nso, nso nso
Agama turu gi mma mma
Onye ji ike, ike nile
Agama turu gi mma mma
Mma Mma ee
Okorobia di mma
Mma Mma ee
Chi onye'm ji e mo'onu
Mma Mma ee
Nara ekele, nara otuto
Nsonso gi bu chi'mo
Anyi n'aturu gi mma mma

Mma Mma
Mma Mma
Mma Mma
Mma Mma
Mma Mma
Mma Mma
Mma Mma
Mma Mma
Mma Mma
Mma Mma
Mma Mma
Mma Mma
Mma Mma
Mma Mma
Mma Mma
Mma Mma

Lion of the tribe of Judah
Mma Mma ee
I am that I am
Mma Mma ee
Onye di ka gi
There is none like You
There is none like you
Mma Mma ee
Okorobia di mma
Mma Mma ee
Chi onye'm ji e mo'onu
Mma Mma ee
Nara ekele, nara otuto
Nsonso gi bu chi'mo
Anyi n'aturu gi mma mma

Mma Mma (Idi agbanwe agbanwe)
Mma Mma
Mma Mma (Chukwu nw'ike ee)
Mma Mma
Mma Mma (Nara ekele ee)
Mma Mma
Mma Mma (Chukwu nw'ike ee)
Mma Mma
Mma Mma (Idi agbanwe agbanwe)
Mma Mma
Mma Mma (Chukwu nw'ike ee)
Mma Mma
Mma Mma (Nara ekele ee)
Mma Mma
Mma Mma (Chukwu nw'ike ee)
Mma Mma


Please share